Natur

Hvis vi går til natur; skogen eller fjellet. Står og sier «jeg er glad i deg, og skal passe på deg». Etter på lytter vi det same ordene «jeg er glad i deg, og skal passe på deg» som eko. Vis vi sier noe negativt, vi lytter det samme. Alt vi sier til naturen får vi det tilbake. Vis vi tenker litt dypt om det, vi kan lære noe. Uten grunn kjer ingen ting, alt som kjer har en eller flere grunner. 

I dag vi ser unormalt klimaendringene. Det betyr vi menneskene var ikke forsiktig mot natur. 

Comments

Popular posts from this blog

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর

Dive into the Colorful World of Cartoon Art: A Journey through Toons Mag Articles

Welcome to Cartoonist Network: A Haven for Creative Minds