Posts

Showing posts from June, 2017

উপলব্ধি ১ - Perception 1

We are all human, but we are one kind of animal of nature. We wear clothes that are why we look different than other animals. But inside we are all the same. All animals were born, everyone gives birth children, everyone has feelings, all of us one day die. Norwegian: Vi er alle mennesker, men vi er en slags dyr av naturen. Vi har på oss klær, derfor ser vi annerledes ut enn andre dyr. Men inni er vi alle de samme. Alle dyr ble født, alle gir føder barn, alle har følelser, alle av oss en dag bli dø. বাংলা: আমরা সবাই মানুষ, কিন্তু আমরা প্রকৃতির এক ধরনের প্রাণী। আমরা কাপড় পরি তাই আমরা দেখতে অন্য প্রাণীদের চেয়ে ভিন্ন।  কিন্তু ভিতরে আমরা সবাই এক। সকল প্রাণী জন্ম লাভ করে, সকলেই সন্তান জন্ম দেয়, সকলেরই আবেগ বা অনুভূতি আছে, একদিন আমাদের সকলেই মৃত্যু বরণ করবো।