Posts

Showing posts from July, 2017

উপলব্ধি ৪ - Perception 4

The one-sided relationship is not lasting, nor friendship, nor love. Bangla: একতরফা কোন সম্পর্কই দীর্ঘস্থায়ী হয় না, না বন্ধুত্ব, না প্রেম। Norwegian: Det ensidige forholdet er ikke varig, heller ikke vennskap, ikke kjærlighet.

Perception 3

As we are on a mountain, we see the mountain is so big too high. Then we travel from the mountain, and from a long distance, we see the mountain is small. Since we have problems in life we see the problems are big, but after a while when the problems are over, we do not see it was a big problem. Everything about perspective and time. Norwegian: Da vi er på en fjell, vi ser fjellen er så stort og høyt. Da reiser vi fra fjellen, og fra lang avstand, vi ser fjellen er små.  Da vi har problem i livet vi ser problemene er stort, men etter en stund da problemene er over, vi ser ikke det var en stort problem.  Alt om perspektiv og tid. 

উপলব্ধি ২ - Perception 2

Changing the past are impossible, but changing the future are possible. If we want to change the future, we have to start it on the present. Bangla: অতীত পরিবর্তন অযোগ্য, তবে ভবিষ্যৎ পরিবর্তন যোগ্য। ভবিষ্যৎ কে পরিবর্তন করতে চাইলে শুরুটা বর্তমানেই করতে হয়।  Norwegian: Å endre fortiden er umulig, men å endre fremtiden er mulig. Hvis vi ønsker å endre fremtiden, må vi starte den på nåtiden.